fbpx

ต้นกระบองเพชร

กระบองเพชร

ชีวิตยังคงสวยงาม…

ชีวิตเปรียบเหมือนกระบองเพชร ที่อาจเต็มไปด้วยหนามแหลม แต่ก็ยังมีความสวยงามให้เราได้ชื่นชม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *